Zorgverzekeraars

In onderstaande tabel kunt u zien aan welke zorgsoort de zorgverzekeraars a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid deelnemen. Selecteer het jaartal waarvan u de deelnemers wilt zien en klik op de zorgsoort. Multizorg VRZ contracteert landelijk. Wanneer Multizorg VRZ niet contracteert namens een zorgverzekeraar (rode kruisjes hieronder) contracteert de zorgverzekeraar zelf. In dat geval dus ook buiten de kernregio. Als u met uw muis over de labels van de zorgverzekeraars gaat ziet u de bijbehorende UZOVI-code.

Let op! Per 01-01-2016 stopt Eno met haar label Energiek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar: Energiek.

Legenda voor overzicht 2017:
(*) Verloskunde: regio Leiden ook door Multizorg VRZ ook voor Zorg en Zekerheid
(*) Verloskunde en Kraamzorg: regio Deventer niet namens Eno Zorgverzekeraar
(**) Extramurale farmacie regio Deventer niet namens Eno Zorgverzekeraar
(***) Multizorg VRZ biedt 2 overeenkomsten aan; 1 voor a.s.r. en ONVZ en 1 voor Eno en Zorg en Zekerheid

UZOVI: 0441
UZOVI: 7032
UZOVI: 7085
 
ONVZ
UZOVI: 3343
VvAA
UZOVI: 3343
PNO Zorg
UZOVI: 3343
Salland Zorgverzekeringen
UZOVI: 7032
HollandZorg
UZOVI: 7032
ZorgDirect
UZOVI: 7032
Zorg en Zekerheid
UZOVI: 7085
MSZ
Ziekenhuizen (geen SAZ)
Ziekenhuizen (SAZ)
Ziekenhuizen (comfort)
Ziekenhuizen (buitenland)
Revalidatie centra
Audiologische centra
Dialyse centra
Radiotherapeutische centra
ZBC's
Eerstelijns Diagnostische centra
Trombosediensten
Geriatrische revalidatie centra
GGZ
GGZ instellingen
GGZ vrijgevestigden
Farmacie
Extramurale farmacie (**)
Intramurale farmacie
Intramurale farmacie (SAZ-ziekenhuizen)
Hulpmiddelen
Hoortoestellen (***)
Diabetes hulpmiddelen, m.u.v. insulinepomp
Incontinentiemateriaal afvoerend (***)
Incontinentiemateriaal absorberend
Stomamateriaal
Verbandhulpmiddelen
Overige dossiers
Eerstelijn
Reguliere Huisartsenzorg
Multidisciplinaire zorg
MSVT
Wijkverpleging
Intensieve kindzorg
Eerstelijns verblijf
Fysiotherapie
Oefentherapie
Ergotherapie
Huidtherapie
Diëtetiek
Logopedie
Paramedische zorg in instellingen
Kraamzorg (*)
Verloskunde (*)
Eerstelijns geboortecentra
Integrale geboortezorg
Zintuiglijk gehandicapten
Extramurale zorg voor zintuiglijk gehandicapten