Eerstelijns diagnostische centra

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Inkoopbeleid 2017

Inkoopvoorstel 2017
Als u voor 2016 met de zorginkoper van Multizorg VRZ een zorgovereenkomst met bijbehorende financiële afspraak hebt gesloten, ontvangt u voor 1 augustus a.s. van Multizorg VRZ een aanbiedingsbrief en de zorgovereenkomst voor 2017 per mail en zullen wij u tegelijkertijd via het VECOZO zorginkoopportaal het financiële voorstel doen voor het volgend jaar. Indien Zorg en Zekerheid of Eno namens de deelnemende zorgverzekeraars binnen Multizorg VRZ de afspraken maakt, ontvangt u een voorstel via de zorginkoper van Zorg en Zekerheid of Eno.

In tegenstelling tot vorig jaar publiceren wij de zorgovereenkomst niet meer op de website.

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer