Leveranciers maatwerkovereenkomst

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Multizorg VRZ contracteert leveranciers van hulpmiddelen, namens de deelnemende zorgverzekeraars. Voor (bijna) alle categorieën van hulpmiddelen die vallen onder de dekking van de Zorgverzekeringswet worden zorgovereenkomsten gesloten. De hulpmiddelen zijn vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering. In de polissen en de reglementen Hulpmiddelen van de deelnemende zorgverzekeraars is terug te vinden hoe de zorgverzekeraars invulling geven aan de inhoud van de Regeling Zorgverzekeringen. Indien een leverancier een zorgovereenkomst heeft gesloten met Multizorg VRZ kunnen aanvullende afspraken opgenomen zijn in de zorgovereenkomst.

Multizorg VRZ sluit twee verschillende typen zorgovereenkomsten: een standaard zorgovereenkomst en een maatwerk zorgovereenkomst. Voor hulpmiddelen waarbij met leveranciers een maatwerkovereenkomst wordt gesloten geldt dat er met deze leveranciers jaarlijks wordt onderhandeld over de prijs, de kwaliteit en de leveringsvoorwaarden van hulpmiddelen. Onder de leveringsvoorwaarden wordt door Multizorg VRZ ook nadrukkelijk verstaan de geboden zorg en service. Multizorg VRZ contracteert per categorie hulpmiddel meerdere leveranciers om zo de keuzevrijheid van verzekerden en verzekeraars te garanderen.

Voor bijna alle hulpmiddelen – behalve de hieronder opgenomen hulpmiddelen waarvoor een standaard zorgovereenkomst wordt gesloten –  wordt een maatwerk zorgovereenkomst gesloten.

Hulpmiddelen waarvoor een standaard zorgovereenkomst wordt gesloten:
Therapeutische elastische kousen
Gehoorhulpmiddelen
Pro- en orthesen
(Semi) Ortopedische schoenen
Mamaprothesen
Haarwerken
Low Vision hulpmiddelen

 

Zorgovereenkomsten 2017

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Ik heb een vraag over een aangeboden zorgovereenkomst 2017.

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer