Bijlagen Hulpmiddelen

Op deze pagina treft u de bijlagen aan zoals genoemd in de aanbiedingsbrief bij de zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2017.

Bijlage 2 Tarieven – Verbandhulpmiddelen – Zorg en Zekerheid 2017-2018

Bijlage 2 Tarieven – Stomamateriaal 2017-2018

Bjlage 2 Tarieven – Afvoerend incontinentiemateriaal 2017 – 2018 – Zorg en Zekerheid/Eno

Bijlage 3 Voorwaarden – Levering absorberend incontinentiemateriaal 2017

Bijlage 3 Voorwaarden – Levering afvoerend incontinentiemateriaal 2017