GGZ-instellingen

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2017

In tegenstelling tot vorig jaar publiceren wij de zorgovereenkomst niet meer op de website.

Twee tekstuele aanpassingen zorgovereenkomst 2017 GGZ-instellingen
In de zorgovereenkomst 2017 staat dat de zorgverlener moet beschikken over een kwaliteitsstatuut dat is ingeschreven in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Zorgverleners leveren hun Kwaliteitsstatuut echter aan bij http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/. Het Zorginstituut houdt bij of een zorgverlener een Kwaliteitsstatuut heeft. Dit laat onverlet dat om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, de zorgaanbieder over een Kwaliteitsstatuut moet beschikken.

In de zorgovereenkomst 2017 verwijzen we naar het dynamisch overzicht van interventies van het Zorginstituut. De lijst van het Zorginstituut is niet limitatief en komt uit 2013. De verzekeraars van Multizorg VRZ publiceren op hun websites elk een overzicht van de psychologische interventies die wel dan wel niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk (voorheen ‘dynamische lijst’ van Zorgverzekeraars Nederland).

In onze zorgovereenkomst verwijzen wij naar de rapporten van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) over afbakeningen van de Geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet:

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer