Farmaceutische spoedzorg 2017

Sinds 1 januari 2014 is Farmaceutische spoedzorg non-concurrentieel verklaard. Het initiatief tot de inkoopgesprekken met (dienst)apotheken ligt bij de grootste zorgverzekeraar in het adherentiegebied. Samen met een tweede zorgverzekeraar representeren zij de overige zorgverzekeraars in Nederland. De overeengekomen ANZ-tarieven gebaseerd op de apotheekbegroting worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook de deelnemende zorgverzekeraars van Multizorg VRZ, opgevolgd. De bevestiging van de ANZ-tarieven vindt plaats door middel van een basiszorgovereenkomst en een addendum.