Reguliere Huisartsenzorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Waarom zou ik willen dat Multizorg VRZ de afspraken volgt, die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt?

Wat is het beleid van Multizorg VRZ ten aanzien van het contracteren van apotheekhoudende huisartsen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer