Multidisciplinaire zorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Veelgestelde vragen

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert Multizorg VRZ zelf de aanbieders van Ketenzorg?

Gegevens wijzigen

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer