Kraamzorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Veelgestelde vragen

De gegevens over mijn organisatie veranderen. Wat moet ik doen?

Gegevens wijzigen

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe aanbieders van Kraamzorg?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer