Verloskunde

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2016

In samenwerking met VECOZO biedt Multizorg VRZ voor enkele zorgdossiers, waaronder Verloskunde, de mogelijkheid om digitaal te contracteren. Zowel het versturen, het tekenen als het retourneren van de zorgovereenkomst gaat digitaal via het zorginkoopportaal van VECOZO.

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor het digitaal contracteren en hier wel interesse voor heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met VECOZO.

Veelgestelde vragen

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Wij willen binnen de praktijk IUD’s gaan plaatsen bij verzekerden. Kan dat?

Waarom koopt Multizorg VRZ de prestaties voor het preconceptieconsult niet in?

Wat is de vergoeding voor verloskunde indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

De bijlage met prestaties en tarieven spreekt niet over de toeslag in verband met verminderde beschikbaarheid/bereikbaarheid. Ik meen voor deze toeslag in aanmerking te komen. Wat moet ik doen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer