Oefentherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2016

Voorafgaand aan de opening of overname van een praktijk kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst Oefentherapie bij de afdeling Zorginkoopsupport. Voor het versturen van een zorgovereenkomst hebben wij uw agb-code nodig. Vermeld deze agb-code in uw e-mail wanneer u via deze weg een zorgovereenkomst aanvraagt. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten af met terugwerkende kracht. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag bij ons binnen is.

Multizorg VRZ sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. De zorgovereenkomst wordt volledig digitaal aangeboden via het inkoopportaal van VECOZO. Naast een agb-code dient u dus ook over een geldig Vecozo certificaat te beschikken.

Veelgestelde vragen

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2016 en 2017. Moet ik actie ondernemen t.b.v. 2017?

Valt de gesuperviseerde fysio-/oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden automatisch onder de zorgovereenkomst 2016-2017?

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer