Kraamzorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2016

Met de zorgovereenkomst contracteert Multizorg VRZ zowel kraamzorg voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. De NZa heeft voor kraamzorg een beleidsregel opgesteld met een aantal prestaties. Multizorg VRZ contracteert alle prestaties, indien aan alle voorwaarden is voldaan. Multizorg VRZ kent een gedifferentieerd inkoopmodel, waarbinnen wij eigen tarieven hanteren.

Alle kraamzorgaanbieders die voldoen aan de minimale basis kwaliteitseisen komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst. Uitzondering hierop zijn de Zelfstandig werkende kraamverzorgenden (ZZP-ers). Zij komen niet in aanmerking voor een zorgovereenkomst, omdat de kwaliteit van zorg en scholing binnen deze groep kraamverzorgenden onvoldoende is geborgd. Op basis van de Vektis registratie worden kraamzorgaanbieders door ons benaderd. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Indien u voldoet aan de kwaliteitseisen en geen contractaanbod van Multizorg VRZ heeft ontvangen, kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst Kraamzorg 2016 bij de afdeling Zorginkoopsupport. Voor het versturen van een zorgovereenkomst hebben wij uw agb-code nodig. Vermeld deze agb-code in uw e-mail wanneer u via deze weg een zorgovereenkomst aanvraagt. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten af met terugwerkende kracht. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag bij ons binnen is.

Veelgestelde vragen

De gegevens over mijn organisatie veranderen. Wat moet ik doen?

Gegevens wijzigen

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe aanbieders van Kraamzorg?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer