Intensieve kindzorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Het dossier Intensieve kindzorg wordt pas vanaf het jaar 2017 door Multizorg VRZ ingekocht.

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging (incl. IKZ) en MSVT

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer