Huidtherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2016

Multizorg VRZ sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. Voorafgaand aan de opening of overname van een praktijk kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst Huidtherapie bij de afdeling Zorginkoopsupport. Voor het versturen van een zorgovereenkomst hebben wij uw agb-code nodig. Vermeld deze agb-code in uw e-mail wanneer u via deze weg een zorgovereenkomst aanvraagt. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten af met terugwerkende kracht. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag bij ons binnen is. De zorgovereenkomst wordt olledig digitaal aangeboden via het inkoopportaal van VECOZO. Naast een agb-code dient u dus ook over een geldig VECOZO certificaat te beschikken.

Veelgestelde vragen

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Gegevens wijzigen

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Hoe moet ik de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie bij Eno Zorgverzekeraar declareren?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer