Fysiotherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Veelgestelde vragen

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2016 en 2017. Moet ik actie ondernemen t.b.v. 2017?

Valt de gesuperviseerde fysio-/oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden automatisch onder de zorgovereenkomst 2016-2017?

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer