Pilot e-health

Multizorg VRZ startte in 2015, in samenwerking met HelloFysio, een pilot onder 100 fysiotherapiepraktijken. De aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars (ONVZ en a.s.r.) vergoeden dan voor hun verzekerden de kosten van het e-health portaal. Op donderdag 2 oktober 2014 heeft er een ronde tafel bijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Er is door Multizorg VRZ samen met HelloFysio een ‘blended’ concept ontwikkeld waarin zowel reguliere fysiotherapie als ook e-health wordt gecontracteerd. Bij ca. 100 praktijken wil Multizorg VRZ namens de zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ de toepassing van e-health in de praktijk mogelijk maken. Uitgangspunt van de pilot is dat de zorgkosten bij een ‘blended’ behandeling niet toenemen. E-health is immers niet alleen iets extra’s, het kan bestaande behandelmethodes vervangen. Zorgkostenbesparing is nadrukkelijk geen doelstelling van het project. Wij verwachten dat eHealth toevoegde waarde heeft op het gebied van service en kwaliteit van zorg én kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van onze verzekerden.

Enkele uitgangspunten op een rij:

  • uitrol bij ca. 100 praktijken;
  • aansluitkosten worden vergoed door Multizorg VRZ;
  • licentiekosten e-health worden vergoed door zorgverzekeraars a.s.r. & ONVZ;
  • voor de pilot in 2015 alleen e-health via HelloFysio;
  • zorgkostenbesparing is geen doelstelling;
  • E-health als toegevoegde waarde voor de patiënt/verzekerde;
  • vanaf 2016, bij succes van de pilot, bredere uitrol bij meerdere praktijken en met gebruik van andere e-health concepten.

De eerste opleidingen voor de fysiotherapeuten hebben reeds plaatsgevonden. Binnen deze opleiding werd het concept van HelloFysio toegelicht. Tevens is er aandacht voor de mogelijke inzet van e-health en de financiering hiervan. Tijdens het interactieve gedeelte hebben de fysiotherapeuten zelf kennis genomen van de HelloFysioapp. De opleidingen vonden plaats op de kantoren van a.s.r. en ONVZ, de verzekeraars die deze vorm van e-health vergoeden en op het kantoor van Multizorg VRZ.

Downloads

Presentatie zorginkoop en e-health 2014