Ziekenhuizen

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2015

Multizorg VRZ contracteert geen onverzekerde zorg. Paramedische zorg en Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) vallen niet onder de zorgovereenkomst voor Ziekenhuizen en worden op een andere wijze gecontracteerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Paramedische zorg in instellingen of op de pagina MSVT.

In de zorgovereenkomst Medische Specialistische Zorg 2015 wordt verwezen naar:

Convenant Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering;
Bijlage I bij Convenant uniformere declaratieparagraaf;
Bijlage II bij Convenant uniforme omgangsregels.

Multizorg VRZ maakt in 2015 uitsluitend gebruik van de onderhandelmodule van VECOZO inkoopportaal.

In onze zorgovereenkomst verwijzen wij tevens naar: Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer