Radiotherapeutische centra

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Inkoopbeleid 2015

Zorgovereenkomsten 2015

In de zorgovereenkomst Medische Specialistische Zorg 2015 wordt verwezen naar:

Convenant Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering;
Bijlage I bij Convenant uniformere declaratieparagraaf;
Bijlage II bij Convenant uniforme omgangsregels.

Multizorg VRZ maakt in 2015 uitsluitend gebruik van de onderhandelmodule van VECOZO inkoopportaal.

In onze zorgovereenkomst verwijzen wij tevens naar: Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer