Apotheken ketenovereenkomst

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Inkoopbeleid 2015

De overheid heeft reeds enkele jaren geleden ingezet op functiegerichte aanspraken. Dit houdt in dat de aanspraak op hulpmiddelenzorg – in plaats van een limitatieve lijst met hulpmiddelen – functiegericht omschreven wordt. Dit betekent dat voor de zorgvraag van de verzekerde de meest doelmatige en adequate voorziening wordt geleverd. Ons motto: “eenvoudig waar het kan, complex waar het moet”. Hierbij zal uitgebreid aandacht zijn voor gepast gebruik voor de verzekerde.

Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft in 2009 een standpunt ingenomen over hulpmiddelen die vallen onder de prestatie Hulpmiddelenzorg en Geneeskundige zorg. Hulpmiddelen die vallen onder de verzekerde prestatie Hulpmiddelenzorg kunnen worden bekostigd op grond van de paragraaf Hulpmiddelenzorg in de Regeling zorgverzekering. Een overzicht van de hulpmiddelen die behoren tot geneeskundige zorg staat op de website van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Het rapport CVZ Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden kunt u downloaden. Hierin kunt u relevante informatie terugvinden.

Zorgovereenkomsten 2015

Wilt u in aanmerking komen voor een ketenovereenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken aan de apotheekketen waar u deel van uitmaakt.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Ik heb een vraag over een aangeboden zorgovereenkomst 2017.

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer