GGZ-vrijgevestigden

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Veelgestelde vragen

Gegevens wijzigen

Hanteert Multizorg VRZ een omzetplafond?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met bevoorschotting?

Hoe moet ik handelen (declareren) bij een onterechte verwijzing naar de GBGGZ?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer