Farmaceutische spoedzorg 2015

De Farmaceutische spoedzorg wordt vanaf 1 januari 2014 in eerste instantie ingekocht bij de dienstapotheken. In gebieden waar openbare apotheken een regiofunctie vervullen met betrekking tot het leveren van Farmaceutische spoedzorg wordt deze zorg ook bij hen ingekocht. Dit is belangrijk voor een landelijke waarborging van Farmaceutische spoedeisende zorg.

De inkoopgesprekken met de zorgaanbieders voor het leveren van Farmaceutische spoedzorg worden gevoerd door twee zorgverzekeraars, waaronder de dominante zorgverzekeraar in de regio. De overeengekomen tarieven gebaseerd op de begroting van uw apotheek worden door alle zorgverzekeraars, waaronder ook de deelnemende zorgverzekeraars van Multizorg VRZ, opgevolgd.

Apotheken die een regiofunctie vervullen ten aanzien van het leveren van Farmaceutische spoedzorg en met Multizorg VRZ een zorgovereenkomst voor de reguliere Farmaceutische zorg hebben afgesloten, ontvangen een addendum Farmaceutische spoedzorg. De dienstapotheken ontvangen alleen een zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg.

Downloads

Zorgovereenkomst Farmaceutische Spoedzorg 2015