Multidisciplinaire zorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Inkoopbeleid 2015

De inkoop Multidisciplinaire zorg voor 2015 gaat met grote veranderingen gepaard. In 2015 wordt de nieuwe bekostigingstructuur ingevoerd. Multizorg VRZ heeft hierdoor, net als de zorggroepen, te maken met een aantal aanpassingen in de procedures bij de zorginkoop. Wij informeren u zo volledig mogelijk over wat u van ons kunt verwachten en over wat wij van u vragen.

Multizorg VRZ koopt Multidisciplinaire zorg in namens a.s.r en ONVZ. Deze landelijk werkende zorgverzekeraars hebben door de grote spreiding van verzekerden vooralsnog geen aangewezen kerngebied. Daarnaast wordt ook namens Zorg en Zekerheid en Eno het buitengebied ingekocht. Deze regionale zorgverzekeraars geven zelf als regionaal marktleider invulling aan de inkoop in hun kerngebied. Dit doen zij in 2015 ook direct namens de overige aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars.

Multizorg VRZ volgt in 2015 in beginsel de afspraken die de zorggroep met zijn preferente zorgverzekeraar maakt in het kader van segment 2. Aanvragen die erg afwijkend zijn worden beoordeeld op tarief en inhoud door de medisch adviseur. Mogelijk vragen wij u om die reden om aanvullende informatie. De aanvullende afspraken die worden gemaakt in segment 3 worden in de regel in 2015 ook gevolgd. Het is hierbij echter wel mogelijk dat er van het tarief wordt afgeweken.

Zorgovereenkomsten 2015

Wanneer u voor 2015 een zorgovereenkomst heeft gesloten met uw preferente zorgverzekeraar ontvangt u van uw preferente zorgverzekeraar een samenvatting van de gemaakte afspraken. Om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst met Multizorg VRZ dient u de door u ondertekende samenvatting en deelnemerslijst voor alle Ketenzorg en Geïntegreerde Eerstelijnszorg afspraken per AGB-code gezamenlijk naar ons toe te sturen. Dit kan per post, per fax of (indien u de stukken digitaal heeft) per e-mail naar de afdeling Zorginkoopsupport. Wij vragen u om de samenvatting binnen twee maanden na ondertekening door de preferente zorgverzekeraar naar ons toe te sturen. Indien u de samenvatting later terugstuurt, zal de startdatum de 1e dag van de 1e maand van het kwartaal zijn waarin u de samenvatting heeft teruggestuurd. Wij vragen u om de deelnemerslijst in Vektis actueel te houden. Zodra alle benodigde stukken in ons bezit zijn, beoordelen wij uw aanvraag. Het is mogelijk dat u een tegenvoorstel ontvangt op uw aanvraag.

Indien een akkoord wordt bereikt, wordt een zorgovereenkomst waarin de afspraken voor alle dossiers Ketenzorg en Geïntegreerde Eerstelijnszorg zijn opgenomen ter ondertekening naar u gestuurd.

Multizorg VRZ volgt geen afspraken waarbij de preferente verzekeraar per dossier Ketenzorg/GEZ verschilt. Wij vragen u om alle afspraken met één preferente zorgverzekeraar te maken. Ook volgen wij de afspraken niet als de preferente zorgverzekeraar waarmee de afspraken zijn gemaakt verschilt van 2014, tenzij hiervoor een geldige reden kan worden gegeven.

In principe volgen wij de verzekerde prestaties die onder de meest recente beleidsregel van de NZa vallen.

Wanneer u vragen heeft over de aanvraagprocedure of andere zaken betreffende de contractering raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling Zorginkoopsupport.

Veelgestelde vragen

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert Multizorg VRZ zelf de aanbieders van Ketenzorg?

Gegevens wijzigen

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer