Ergotherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2015

Multizorg VRZ biedt praktijken voor Ergotherapie een zorgovereenkomst voor de jaren 2015 en 2016 aan.

Voor het aanvragen van een nieuwe zorgovereenkomst Ergotherapie voor een praktijk kunt u een verzoek indienen bij de afdeling Zorginkoopsupport. Voor het versturen van een zorgovereenkomst hebben wij uw agb-code nodig. Vermeld deze agb-code in uw e-mail wanneer u via deze weg een zorgovereenkomst aanvraagt. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten af met terugwerkende kracht. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag bij ons binnen is. De zorgovereenkomst wordt volledig digitaal aangeboden via het inkoopportaal van VECOZO.  Naast een agb-code dient u dus ook over een geldig VECOZO certificaat te beschikken.

Veelgestelde vragen

Voor een aantal prestaties staat geen declaratiecode vermeld in de zorgovereenkomst. Waar kan ik deze codes vinden?

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer