Over ons


ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno blijven gezamenlijk zorg inkopen.
Dat doen ze deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook voor de andere twee zorgverzekeraars.

ASR Ziektekosten stopt vanaf het inkoopjaar 2018 met de gezamenlijke inkoop en zal zelf op andere wijze invulling geven aan de zorginkoop.

Voor de afwikkeling van het inkoopjaar 2017 en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de inkoop over eerdere jaren blijven de voormalige samenwerkingspartners a.s.r., ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno gezamenlijk optrekken.

Inkoop tot en met 2017
Tot en met inkoopjaar 2017 regelt Multizorg VRZ op professionele wijze landelijke zorginkoop en contractering voor zorgverzekeraars a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid. Daarbij zijn kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg speerpunten. Met deze samenwerking wordt tevens ingezet op het verminderen van administratieve lasten voor zorgaanbieders. Multizorg VRZ werkt met Algemene Inkoopvoorwaarden.

Bij Zorgverzekeraars kunt u zien welke zorgverzekeraar deelneemt op welke zorgsoort.

Missie en visie Vacatures