Twee tekstuele aanpassingen zorgovereenkomst 2017 GGZ-instellingen

26 januari 2017

In de zorgovereenkomst 2017 staat dat de zorgverlener moet beschikken over een kwaliteitsstatuut dat is ingeschreven in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Zorgverleners leveren hun Kwaliteitsstatuut echter aan bij http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/. Het Zorginstituut houdt bij of een zorgverlener een Kwaliteitsstatuut heeft. Dit laat onverlet dat om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, de zorgaanbieder over een Kwaliteitsstatuut moet beschikken.

In de zorgovereenkomst 2017 verwijzen we naar het dynamisch overzicht van interventies van het Zorginstituut. De lijst van het Zorginstituut is niet limitatief en komt uit 2013. De verzekeraars van Multizorg VRZ publiceren op hun websites elk een overzicht van de psychologische interventies die wel dan wel niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk (voorheen ‘dynamische lijst’ van Zorgverzekeraars Nederland).