Multizorg VRZ publiceert haar missie en visie op eerstelijnszorg

22 april 2015

De afgelopen periode heeft Multizorg VRZ met diverse brancheorganisaties in de eerstelijnszorg gesproken. Bijna alle brancheorganisaties gaven aan dat de wijze waarop Multizorg VRZ traditioneel de zorg heeft ingekocht, namelijk door contractering per zorgsoort, meer aan moet sluiten bij de ontwikkelingen in de sector. Veel actuele en toekomstige onderwerpen in de eerstelijn kennen een gemeenschappelijk karakter. Vandaar dat wij hebben besloten een overkoepelende missie en visie voor de gehele eerstelijn op te stellen. Deze missie en visie wordt de leidraad voor de eerstelijnszorginkoop van Multizorg VRZ in de komende jaren. Recent heeft Multizorg VRZ het inkoopbeleid 2016 voor de eerstelijnszorg op de website gepubliceerd. Deze missie/visie was de leidraad van dit inkoopbeleid.