Multizorg VRZ past clustertarief voor OVAC aan

19 november 2015

Vrijdag 13 november jl. heeft overleg plaatsgevonden op bestuurlijk niveau tussen NVOS-Orthobanda en Multizorg VRZ. De wederzijdse standpunten naar aanleiding van het contractaanbod orthopedische schoenen 2016 zijn uitvoerig besproken. In navolging van dit overleg heeft Multizorg VRZ de deelnemende zorgverzekeraars geraadpleegd. Standpunt van de aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars blijft dat er wordt vastgehouden aan de gehanteerde clustersystematiek voor de orthopedische voorzieningen “laag”, “hoog” en “extra-hoog”, conform het huidige contractaanbod.

Multizorg VRZ heeft onderkend dat in lijn met een effectievere inzet naar minder zware voorzieningen de vergoeding voor OVAC niet aansluit bij de praktijk. Er is besloten de vergoeding voor OVAC te verhogen.  Deze verhoging geldt voor alle zorgaanbieders, ongeacht of u de zorgovereenkomst reeds getekend heeft geretourneerd.  Alle orthopedische schoenbedrijven die een contractaanbod van Multizorg VRZ hebben ontvangen, worden hier vandaag per brief over geïnformeerd. Bij deze brief is een nieuwe prijsbijlage voor 2016 gevoegd, met de wijziging op het tarief voor OVAC.  De intrekkingsdatum voor dit aanbod is definitief vastgesteld op woensdag 25 november 2015.

Indien de ondertekende zorgovereenkomst op die datum niet door Multizorg VRZ is ontvangen, vervalt het contractaanbod. Orthopedische schoenbedrijven die de zorgovereenkomst al getekend hebben geretourneerd, hoeven geen actie te ondernemen. De aanpassing wordt automatisch doorgevoerd.