Aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen beschikbaar

25 maart 2015

Het aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen is vanaf heden te downloaden voor leveranciers van Hulpmiddelen, Apotheken en Apotheekhoudende huisartsen. Ga naar de homepage en maak een keuze voor uw eigen zorgsoort.

Beleid Multizorg VRZ  vergoeding Verbandhulpmiddelen per 1 januari 2015
De Bestuurscommissie Zorg (BCZ) van Zorgverzekeraars Nederland heeft 18 december 2014 besloten te stoppen met het nader duiden van de aanspraak verbandhulpmiddelen door de Projectgroep Verbandhulpmiddelen. De BCZ is van mening dat een nadere duiding van het begrip ‘Stand van de wetenschap en praktijk’ rondom de verbandhulpmiddelen, zoals vastgelegd in de functiegerichte omschrijving ‘Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid’, een taak is van Zorginstituut Nederland (ZINL). Met dit besluit vervalt het mandaat van de Projectgroep Verbandhulpmiddelen. De projectgroep houdt dan ook per 1 januari 2015 op te bestaan.

Toetsing en inzet Verbandhulpmiddelen in 2015
Hulpmiddelen die voor 1 januari 2015 een te verzekeren prestatie waren zullen dit na 1 januari 2015 dan ook blijven, tenzij er signalen zijn die een toetsing aan de pakketprincipes rechtvaardigen.

Het is voor de aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars nog niet duidelijk wat de duiding van ZINL ‘stand van de wetenschap en praktijk’ betekent. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de duiding van ZINL ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en wat dit betekent voor de verstrekking en vergoeding van verbandhulpmiddelen in 2015 doen wij hier nadere mededelingen over.

Handelsproductcode (HPK)
Producten die aangemeld worden bij Z-index categorie VB en CO met een reeds bestaande HPK-code worden vergoed op basis van de eerder afgegeven beoordeling ‘H’ of ‘N’. Hier is immers geen sprake van een nieuw product. Het ZI-nummer zal wel wijzigen voor dit nieuwe product.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Robert van Woensel, zorginkoper Hulpmiddelen via rvwoensel@multizorgvrz.nl.