Wel voorlopige en definitieve opbrengstverrekening GGZ 2014

25 mei 2016

Indien u met ons een zorgovereenkomst voor 2014 hebt afgesloten met een omzetplafond, dan vindt u in artikel 9.1 een paragraaf over de voorlopige opbrengstverrekening. In tegenstelling tot wat wij eerder gezegd hebben in ons nieuwsbericht van 24 april 2015, hebben wij toch besloten om wel een voorlopige opbrengstverrekening uit te voeren. Voor de definitieve opbrengstverrekening geldt dat de zorgverzekeraars aan de hand van de declaratiegegevens in mei 2016 een vergelijking maken tussen het omzetplafond en de daadwerkelijke declaraties. Deze gegevens worden gedeeld met de zorgaanbieders. Indien de zorgaanbieder zich niet in de resultaten herkent, dan worden gegevens van de zorgaanbieder naast de declaratiegegevens gelegd ter vergelijking. Wanneer dit niet tot herkenning leidt, dan wordt een onafhankelijke partij (bijv. een accountant) ingeschakeld ter verificatie van de gegevens.