Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie
Lees meer


Inkoopbeleid 2018

30 juni 2017

Het inkoopbeleid 2018 is voor alle beroepsgroepen definitief, behalve voor: Paramedische zorg, Geboortezorg, Hulpmiddelen, Huisartsenzorg, Wijkverpleging en ELV. Hiervoor wordt het inkoopbeleid zo spoedig mogelijk gepubliceerd.  
Lees meer


Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ blijven samen zorg inkopen

31 maart 2017

ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno blijven gezamenlijk zorg inkopen. Dat doen ze deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook voor de andere twee zorgverzekeraars. ASR Ziektekosten stopt vanaf het inkoopjaar
Lees meer


Twee tekstuele aanpassingen zorgovereenkomst 2017 GGZ-instellingen

26 januari 2017

In de zorgovereenkomst 2017 staat dat de zorgverlener moet beschikken over een kwaliteitsstatuut dat is ingeschreven in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Zorgverleners leveren hun Kwaliteitsstatuut echter aan bij http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/. Het Zorginstituut houdt bij of een zorgverlener een Kwaliteitsstatuut heeft. Dit laat onverlet dat om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, de zorgaanbieder over
Lees meer