Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie
Lees meer


Inkoopbeleid 2018

30 juni 2017

Het inkoopbeleid 2018 is voor alle beroepsgroepen definitief, behalve voor: Paramedische zorg, Geboortezorg, Hulpmiddelen, Huisartsenzorg, Wijkverpleging en ELV. Hiervoor wordt het inkoopbeleid zo spoedig mogelijk gepubliceerd.  
Lees meer


Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ blijven samen zorg inkopen

31 maart 2017

ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno blijven gezamenlijk zorg inkopen. Dat doen ze deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook voor de andere twee zorgverzekeraars. ASR Ziektekosten stopt vanaf het inkoopjaar
Lees meer


Twee tekstuele aanpassingen zorgovereenkomst 2017 GGZ-instellingen

26 januari 2017

In de zorgovereenkomst 2017 staat dat de zorgverlener moet beschikken over een kwaliteitsstatuut dat is ingeschreven in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Zorgverleners leveren hun Kwaliteitsstatuut echter aan bij http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/. Het Zorginstituut houdt bij of een zorgverlener een Kwaliteitsstatuut heeft. Dit laat onverlet dat om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, de zorgaanbieder over
Lees meer

Wel voorlopige en definitieve opbrengstverrekening GGZ 2014

25 mei 2016

Indien u met ons een zorgovereenkomst voor 2014 hebt afgesloten met een omzetplafond, dan vindt u in artikel 9.1 een paragraaf over de voorlopige opbrengstverrekening. In tegenstelling tot wat wij eerder gezegd hebben in ons nieuwsbericht van 24 april 2015, hebben wij toch besloten om wel een voorlopige opbrengstverrekening uit te voeren. Voor de definitieve
Lees meer


Publicatie inkoopbeleid 2017

1 april 2016

Vandaag heeft Multizorg VRZ voor alle dossiers het inkoopbeleid 2017 gepubliceerd. Hiermee wil Multizorg VRZ de zorgaanbieders tijdig informeren over de belangrijkste uitgangspunten van het inkoopbeleid voor 2017. Tevens wordt er nadere informatie gegeven over het kwaliteitsbeleid, wijze van inkoop voor de verschillende sectoren en de bereikbaarheid van Multizorg VRZ gedurende het inkoopproces. U kunt de informatie
Lees meer


Verbeterde website Multizorg VRZ online

31 maart 2016

Vanaf vandaag is de verbeterde website van Multizorg VRZ online. Alle belangrijke informatie voor zorgaanbieders is per inkoopjaar bij de diverse zorgsoorten te vinden. Een klik op de tegels is voldoende om het inkoopbeleid, de zorgovereenkomst of veelgestelde vragen te bereiken.
Lees meer


Werken bij Multizorg VRZ

28 januari 2016

Wil jij meewerken aan het betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst? Multizorg VRZ heeft diverse vacatures waarvoor wij op zoek zijn naar ambitieuze mensen die hieraan een bijdrage willen leveren. Nieuwsgierig? Kijk snel op onze vacaturepagina!    
Lees meer

Multizorg VRZ past clustertarief voor OVAC aan

19 november 2015

Vrijdag 13 november jl. heeft overleg plaatsgevonden op bestuurlijk niveau tussen NVOS-Orthobanda en Multizorg VRZ. De wederzijdse standpunten naar aanleiding van het contractaanbod orthopedische schoenen 2016 zijn uitvoerig besproken.
Lees meer

Digitale contractering 2016 gestart

24 augustus 2015

Multizorg VRZ heeft vorige week de eerste digitale zorgovereenkomsten voor het jaar 2016 aangeboden via het inkoopportaal van VECOZO. Als eerste zijn de overeenkomsten 2016 voor kraamzorg gepubliceerd. De komende periode worden ook andere zorgovereenkomsten aangeboden.
Lees meer


Veelgestelde vragen Wijkverpleging

6 augustus 2015

Multizorg VRZ heeft een ‘Vraag en Antwoord’ document ontwikkeld om de veelgestelde vragen over Wijkverpleging te kunnen beantwoorden. Klik hier voor een link naar de pagina Wijkverpleging met het overzicht van vragen en antwoorden.
Lees meer
Binnenkort publicatie aanvullingen inkoopbeleid 2016

29 juni 2015

Binnenkort kunt u de aanvullingen op het inkoopbeleid 2016 voor de verschillende zorgsoorten op onze website vinden. Via onze website houden wij u per zorgsoort op de hoogte wanneer er aanvullingen op het inkoopbeleid 2016 worden gepubliceerd.
Lees meer
5 juni 2015: Verhuisdag Multizorg VRZ

4 juni 2015

Vrijdag 5 juni is Multizorg VRZ gesloten i.v.m. de verhuizing naar het Yin Yang gebouw in het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd. Multizorg VRZ is deze dag niet bereikbaar via telefoon of e-mail. Maandag 8 juni a.s. is de eerste werkdag op de nieuwe locatie. Wij verwachten dan weer bereikbaar te zijn vanaf 9.30 uur.
Lees meer


Multizorg VRZ gaat verhuizen!

22 mei 2015

Begin juni verhuist Multizorg VRZ naar een nieuwe locatie, het Yin Yang gebouw in het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd. 5 juni is de fysieke verhuisdag en dan is Multizorg VRZ telefonisch niet bereikbaar. Het computersysteem wordt deze dag uitgeschakeld, dus ook e-mails kunnen niet worden gelezen of worden beantwoord.

Lees meer


Voorlopige en definitieve opbrengstverrekening GGZ 2014

24 april 2015

Indien u met ons een zorgovereenkomst voor 2014 hebt afgesloten met een omzetplafond, dan vindt u in artikel 9.1 een paragraaf over de voorlopige opbrengstverrekening. Wij hebben besloten om geen voorlopige opbrengstverrekening uit te voeren. U hoeft dan ook geen opgave te doen van de onder artikel 9.1 genoemde items.
Lees meer


Multizorg VRZ publiceert haar missie en visie op eerstelijnszorg

22 april 2015

De afgelopen periode heeft Multizorg VRZ met diverse brancheorganisaties in de eerstelijnszorg gesproken. Bijna alle brancheorganisaties gaven aan dat de wijze waarop Multizorg VRZ traditioneel de zorg heeft ingekocht, namelijk door contractering per zorgsoort, meer aan moet sluiten bij de ontwikkelingen in de sector.
Lees meer


Publicatie inkoopbeleid 2016

1 april 2015

Op 1 april heeft Multizorg VRZ voor alle dossiers het inkoopbeleid 2016 gepubliceerd. Hiermee willen wij de zorgaanbieders tijdig informeren over de belangrijkste uitgangspunten van het inkoopbeleid voor 2016.
Lees meerMeerjarige samenwerkingsovereenkomst Medicort en Multizorg VRZ getekend

27 februari 2015

Donderdag 26 februari 2015 hebben Robert Tamminga (eigenaar van fysiotherapiepraktijk Medicort) en Wynand Crommelin (directeur Multizorg VRZ) een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Belangrijkste doel van de samenwerking is om de fysiotherapeutische zorg voor en na een orthopedische ingreep aantoonbaar kwalitatief en doelmatig vorm te geven.
Lees meer


Multizorg VRZ in gesprek met Eerstelijns brancheorganisaties

15 januari 2015

Op maandag 12 januari jl. heeft Multizorg VRZ met negen brancheorganisaties uit de Eerstelijn gesproken over de toekomst van de Eerstelijnszorg. Besproken is onder andere de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, ontwikkelingen van nieuwe zorgdiensten (zoals eHealth) en de relatie met de zorginkoop van Multizorg VRZ.
Lees meer