Declaraties

Voor vragen over uw declaraties dient u contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar. Multizorg VRZ heeft geen inzage in het declaratieverkeer tussen u en de zorgverzekeraar en kan u op dit gebied helaas niet van dienst zijn. Voor contactgegevens van de zorgverzekeraars download onderstaand overzicht met contactpersonen per zorgsoort.

Contactpersonen Farmacie 2017

Contactpersonen Geboortezorg 2017

Contactpersonen GGZ 2017

Contactpersonen Huisartsenzorg 2017

Contactpersonen Hulpmiddelen 2017

Contactpersonen MSVT 2017

Contactpersonen MSZ 2017

Contactpersonen Multidisciplinaire zorg 2017

Contactpersonen Paramedische zorg 2017

Contactpersonen Wijkverpleging 2017

Contactpersonen Zintuiglijk Gehandicapten 2017