Beweegprogramma

Onder aan deze pagina kunt u een voorbeeld van de bijlage Beweegprogramma downloaden. Fysiotherapiepraktijken die beweegprogramma’s aanbieden kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijlage bij de zorgovereenkomst Fysiotherapie waarin nadere afspraken met betrekking tot de beweegprogramma’s worden gemaakt. Deze bijlage geldt voor de zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ Ziektekostenverzekeraar. De aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt voor beweegprogramma’s voor één of meer van de volgende doelgroepen:

 • Diabetes Mellitus type II;
 • Chronisch obstructieve longziekten;
 • Coronaire hartziekten;
 • Artrose;
 • Osteoperose;
 • Oncologie

Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende afspraken gelden de volgende voorwaarden:

 • de praktijk is een zorgovereenkomst Fysiotherapie aangegaan met Multizorg VRZ;
 • het beweegprogramma voldoet aan de KNGF-standaard Beweeginterventie voor de betreffende doelgroep;
 • de praktijk beschikt over het certificaat van het KNGF waarin verklaard wordt dat de checklist voor het beweegprogramma met succes is doorlopen;
 • de behandelruimte en de uitvoering voldoen aan de uitgangspunten zoals die zijn omschreven in de KNGF-standaard;
 • het beweegprogramma is gebaseerd op een duidelijke begin- en eindsituatie;
 • de fysiotherapeut is gecertificeerd om het programma te leiden;
 • het beweegprogramma kent een productprijs.

Voor informatie over de procedure met betrekking tot beweegprogramma’s ten behoeve van Eno Zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met Eno Zorgverzekeraar.

Downloads

Bijlage Beweegprogramma